Bison Auto V1.6 – Lắp sim tự lên sóng không cần 4G, không misscall iPhone 11 Promax Tmb/Sprint