Ghép sim 12Pro SoftBank với Bison-E V2.01, sim ghép đa năng, hổ trợ QPE eSim, ICCID, TMSI, fix IPCC