BS-V1.3TP+ | Sim ghép mới nhất không văng active fix full lỗi như QT