VIP-BS V1.13 – Hổ trợ ghép sim các model 7/7P A1778/A1784