VIP-BS V2.0 – Sim ghép thủ công TMSI hổ trợ từ 5S đến 14 Promax