Bison Auto V1.3 – Ghép sim iPhone 11 Promax lock Xfinity, fix ipcc reload không văng active